Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Pieteikums dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācību programmā

 

Atklātā konkursa „Pretendentu atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācību programmā” mērķis ir atlasīt 25 personas, kuras strādā pašvaldībās par jaunatnes lietu speciālistiem, lai nodrošinātu šo personu dalību mācību programmā.

Konkursa nolikums

Konkursa organizētājs – Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – Ministrija), Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050. Kontaktpersona – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinatore Marija Vlasenko, tālr. nr. 67047774, e-pasta adrese: marija.vlasenko@izm.gov.lv.
There are 10 questions in this survey.
(This question is mandatory)
Vārds, uzvārds
(This question is mandatory)
Kontaktinformācija
(This question is mandatory)
Pārstāvētā pašvaldība
(This question is mandatory)
Darba vieta (pilns iestādes un/vai struktūrvienības nosaukums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
(This question is mandatory)

Amats (nosaukums saskaņā ar darba līgumu vai iestādes rīkojumu)

Lūdzam apliecinošu dokumentu kopijas, kas apstiprina norādīto informāciju, nosūtīt uz jaunatneslietas@izm.gov.lv ar norādi “JLS mācību programma

(This question is mandatory)

Darba tiesisko attiecību sākuma datums

Lūdzam apliecinošu dokumentu kopijas, kas apstiprina norādīto informāciju, nosūtīt uz jaunatneslietas@izm.gov.lv ar norādi “JLS mācību programma”

Open date/time selector
(This question is mandatory)

Amata pienākumi (ar jaunatnes politiku un darbu ar jaunatni saistītie pienākumi atbilstoši amata aprakstam vai darba līgumam, ja nav amata apraksta)

Lūdzam apliecinošu dokumentu kopijas, kas apstiprina norādīto informāciju, nosūtīt uz jaunatneslietas@izm.gov.lv ar norādi “JLS mācību programma”

(This question is mandatory)
Vai iepriekš esat apguvis (-usi) jaunatnes lietu speciālista mācību programmu atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumiem Nr. 1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība”?
(This question is mandatory)

Kādu Jūs saskatāt savu nākotni darba ar jaunatni jomā?

ne vairāk kā 100 vārdi

(This question is mandatory)

Kā dalība šajās mācībās sekmēs Jūsu darba pilnveidošanu?

ne vairāk kā 150 vārdi

Informējam, ka anketā norādītie dati tiks apstrādāti un uzkrāti ar mērķi: pretendentu izvērtēšana; pretendentu reģistrācija; komunikācijas uzturēšana ar pretendentiem, apliecinājuma par dalību sagatavošana un izsniegšana; personas datu glabāšana atskaišu un statistikas sagatavošanas mērķiem, kā arī personas datu nodošana trešajām personām. Personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, Reģ. Nr. 90000022399, Rīgā, Vaļņu iela 2, LV-1050. Personas datu apstrādes pamatojums: anketēšana tiek veikta, lai nodrošinātu jaunatnes lietu speciālistu mācību programmas īstenošanu. Iesniedzot pieteikuma formu Jūs piekrītat savu datu apstrādei šī pasākuma ietvaros un minētajiem datu apstrādes mērķiem. Ja nepiekrītat savu datu apstrādei šī pasākuma ietvaros un minētajiem datu apstrādes mērķiem, lūdzam Jūs neiesniegt pieteikuma formu.